Rewah Nieuws

Monumenten schilderen met silaanhybrideverf?

Monumenten schilderen met silaanhybrideverf?

Vanuit monumentenzorg werd vaak gestreefd naar een afwerking met een minerale verf voor monumenten. Dit is voornamelijk omwille van de hoge dampdoorlaatbaarheid en ook vanuit historisch oogpunt. Bijkomend moet een verf het gebouw ook optimaal beschermen en zorgen voor een lage onderhoudsfrequentie. 


Kalkverf voldoet aan de eigenschappen van waterdampdoorlaatbaarheid en het tegemoetkomen aan de historiciteit, maar heeft een aantal belangrijke nadelen:


- In de praktijk biedt “zuivere” kalkverf geen duurzame afwerking in ons Belgisch klimaat. 


- Vereist een hoge onderhoudsfrequentie. 


- Zure regen en aantasting door zwaveldioxide (calciumsulfaatvorming) zijn bedreigingen voor kalkverven waar we niet naast kunnen.


- De verf wordt zeer snel aangetast door biologische kolonisatie en vervuiling.


- Plaatsing is enkel ideaal daar waar geen direct contact mogelijk is met slagregen.


Silicaatverf is een sterker systeem. Maar de kleuren zijn moeilijker “beheersbaar” en het mengen en aanbrengen is nogal omslachtig. Ook deze verf zal vrij snel vervuilen als de omgevingsfactoren tegenzitten.


Indien geschilderd wordt met een silicaatverf dan kiest men dus voor een niet reversibel systeem. En hoewel een silicaatverf de meest dampopen oplossing is, zal het ademend vermogen tijdens elke schilderbeurt verder afnemen.


Is een silaanhybrideverf dan te overwegen?


Schilderen van monumenten met een silaanhybrideverf is niet alleen te overwegen, maar zelfs aanbevolen. Silaanhybrideverven zoals de Tensiocoat TQ beantwoorden zelfs aan alle noden waar een monumentenverf aan moet voldoen.


Niet alleen biedt deze verf de beleving van een kalkmatte minerale verf, door zijn extreem waterafstotend karakter wordt het monument ook optimaal beschermd tegen slagregen, vervuiling en groenvorming. Zijn waterdampdoorlaatbaarheid is eveneens zeer hoog.


Van groot belang bij monumenten is ook de reversibiliteit van een silaanhybrideverf, dit in tegenstelling tot de minerale verven. Met een biologische decapant is de verf namelijk zeer makkelijk weg te halen van de gevel.


Daarenboven zal de behandeling met een silaanhybrideverf ook duurzamer zijn en zullen de onderhoudsfrequenties verder uit elkaar liggen wat een grote besparing oplevert.


Het thermisch isoleren van monumenten is niet eenvoudig. Toch helpt het als muren droog gehouden kunnen worden. In tegenstelling tot minerale verven, zal bij een behandeling met een silaanhybrideverf het regenwater volledig worden weggehouden van de steen, waardoor het metselwerk optimaal droog blijft en zijn isolatiewaarde op peil blijft.


Om al deze redenen is een silaanhybrideverf zoals Tensiocoat TQ van Rewah de perfecte oplossing voor de behandeling van monumenten.